Het team

Bestuur:
Marc. van Dijk, voorzitter en wnd penningmeester
Florine Bouritius, secretaris
Marjan Vegt-van Berkesteijn, lid
Sjoerdtje Heijder, lid
Elbert de Vos en Jan Gieskes, leden

Cliënten:
Frits, Michel, Diererik, Anneke, Anita, Tom, Bart, Mariska